महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

एम्बुलेन्स सेवा विवरण सार्वजनिक गरिएको

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):