महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

स्थानीय तहमा पञ्जीकरण, सामाजिक सुरक्षा र दैनिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास कार्यक्रम का केही झलकहरु