महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

रामेश्वर श्रेष्ठ

Email: 
mayor@mahalaxmimun.gov.np
Phone: 
९८५१०७८७७३