Invitation for Bids for the Road Construction Work from Tikathali Ward Office to Moti Chowk (तिकाथली वडा कार्यालयबाट मोति चोकसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कामको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना)

तिकाथली वडा कार्यालयबाट मोति चोकसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कामको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):