साझा पाना टि.भि कार्यक्रममा नगर उप्रमुख श्री निर्मला थापा