महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

शैक्षिक वर्ष २०७६ कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा (श्री समुदायिक विद्यालय, सबै)