राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):