यस नगर क्षेत्रभित्रका कोरोना संक्रमितहरुको नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुको २०७७|०६|०२ गते वडा नं ८, लुभुमा PCR Test कार्यक्रम सम्पन्न ।