मेसिन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०७/०६

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):