महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नं ९ को नयाँ निर्माण हुने वडा कार्यालय भवनको शिलान्याश ।