महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७ १० २५)