महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

फागुन महिनाको तलव भत्ता निकासा सम्बन्धमा | २०७७/१२/०४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):