प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी ज्यूको विदाई कार्यक्रमको झलकहरु ।