नगर प्रहरीहरूका लागि ३० दिने आधारभूत तालिमको शुभारम्भ कार्यक्रम | २०७८ भाद्र १ गते