नगरपालिकामा कार्यरत स्वस्थ्यकर्मीहरुलाई डा. रमेश कुमार महर्जन द्वारा प्रदान गरिएको कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी Advanced Training