खाद्य हरियाली शहर कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूद्वारा वृक्षारोपण गरिँदै ।