कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबारे महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठको स्वास्थ्य सन्देश ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):