कोभिड - १९ विरूद्ध सचेत र सजग रहन महालक्ष्मी नगरपालिकाको अपिल