कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसिल (VeroCell) खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको अपिल!

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):