कोभिड-१९ विरुद्धको फाइजर खोप अभियान सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०६/२५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):