महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

कार्यालय सहयोगी उम्मेद्वारहरुको अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/१२/११))