महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

आ. व. ०७७-७८ को अर्ध वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम पश्चात गरेको प्रतिबद्धता पत्र ।