अन्तर्राष्ट्रिय साक्षारता दिवसको अवसरमा सिद्धिपुर र सिद्धिगणेश सा सि केलाई ICT सामग्री हस्तारन्तरण कार्यक्रम