एलजिसिडिपी कार्यक्रम अधिकृतको परीक्षा स्थगितबारे सूचना