महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सन्तोष पोखरेल

Email: 
suchanaadhikari@mahalaxmimun.gov.np
Phone: 
9828086010
Post Box: 
ito.mahalaxmimun@gmail.com
Section: 
सूचना प्रविधि अधिकृत