महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

समयमै योजना सम्झौता गरी सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):