Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3491 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

संगठनात्मक स्वरुप