महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

महालक्ष्मी नगरपालिकाको सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
18% (13 votes)
राम्रो
14% (10 votes)
ठिकै
4% (3 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
64% (46 votes)
Total votes: 72