Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 24 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 25 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 26 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 27 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 28 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 33 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 34 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 35 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 760 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2650 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2662 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2752 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2772 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

SEE परीक्षा २०७५ मा उत्कृष्ट नतीजा हासिल गर्ने विद्यालय तथा विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रमका केही झलकहरु