महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

विद्यालय अनुमति, कक्षा थप, विद्यालय स्थानान्तरण र नाम परिवर्तन सम्बन्धमा ।