महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिका नगर प्रमुख, नगर उप प्रमुख र GOLMUD CITY को Mayor बिच भएको अन्तरक्रिया को एक झलक।