महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गत भवन निर्माण स्विकृती कार्यविधि