महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिकामा वातावरण संरक्षणसँग केन्द्रित विषयहरुमा नगरप्रमुख ज्युको नेतृत्वमा नगरपालिका टोली र ICIMOD बीच गरिएको बैठक