महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

महालक्ष्मी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सर्न लागेको सुचना