महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

प्रदेश नंम्वर ३ का स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरुबाट जारी गरिएको धुलिखेल घोषणा, २०७४