महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

पूर्व प्राथमिक विद्यालय सम्बन्धमा ।