महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

Flash News

छौटौं नगरसभाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना

Supporting Documents: