महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

GGGI महालक्ष्मी नगरपालिकाबीच “स्वच्छ, सफा, समृद्ध, सुन्दर–महालक्ष्मी नगर” निर्माणको लागि MOU का केही झलकहरु