महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

आ.व. ०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।